XXVIII Sesja sejmiku zakończona

Pobierz PDF
W poniedziałek, 1 marca radni województwa dokończyli obrady w ramach XXVIII zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, przerwa w obradach została ogłoszona 15 lutego br.

Pierwotnie XXVIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 15 lutego. Radni spotkali się tego dnia, ale rozmowy zakończyli na przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Po tym punkcie przewodnicząca sejmiku Wioletta Haręźlak ogłosiła przerwę w obradach, a wznowienie prac zaplanowano na 1 marca.

Podczas wznowionych obrad Radni Województwa minutą ciszy uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.  Radni przyjęli uchwałę dotyczącą aktualizacji Strategii Ochrony Zdrowia. - Aktualizacja dotyczy realizacji projektu termomodernizacji przychodni dworcowej w Gorzowie. Nie mogliśmy przystąpić do prac nad nową strategią, ponieważ nie była uchwalona Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Strategia trafiła już do wojewody, który oceni ją pod względem formalnym, więc możemy już zacząć przygotowywać strategie branżowe. Jest już powołany zespół ds. przygotowania nowej Strategii Ochrony Zdrowia, który jest reprezentatywny dla wszystkich środowisk związanych z ochroną zdrowia – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

          

Porządek obrad XXVIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego:
 1. Otwarcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2020 roku i zamierzeniach na kolejne lata, z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”.
WZNOWIENIE OBRAD
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej w m. Szprotawka (dawna DK nr 12) kategorii drogi wojewódzkiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Bogdaniec gmina Bogdaniec, oznaczonej działką nr 74/1.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławie Kołodyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Halinie Maszkiewicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Annie Joannie Michalczuk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Franciszkowi Ruńcowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ewie Marii Sowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Annie Magdalenie Szpili „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ryszardowi Marcinowi Zaradnemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
 14. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Sejmiku.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Sejmiku.

Zobacz również