IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" 2021

Pobierz PDF
Grafika Grunt na medal 2021

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczyna dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal" 2021.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Nagrodą w Konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Wybór lokalizacji pod inwestycję to jeden z kluczowych elementów procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiększa szansę, że to właśnie w Polsce ulokowane zostaną kolejne strategiczne projekty.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego załącznikami.

Dodatkowych informacji udzielają:

•             Marzena Kubiak: tel.: (68) 45-65-462, e-mail: m.kubiak@lubuskie.pl

•             Daniel Chalecki: tel.: (68) 45-65-487, e-mail: d.chalecki@lubuskie.pl

Do pobrania

Zobacz również