Olimpiada Statystyczna – edycja 2020/2021

Pobierz PDF
Kategoria: Konkursy
Kiedy: o 00:00 (od 2021-03-18 do 2021-03-19)

Olimpiada Statystyczna, to przedsięwzięcie edukacyjne o charakterze etapowym i rozproszonym, ponieważ zawody I stopnia odbywają się w szkołach na terenie całego kraju,zaś II stopnia – w miastach/siedzibach władzwojewódzkich, a finał– w Warszawie. Jest to kontynuacja i rozwinięcie konkursów statystycznych organizowanych do tej pory przez miejscowe urzędystatystyczne. Podniesienie ich statusu do rangi ogólnopolskiej ma za zadanie zwiększeniezainteresowania problematyką statystyki i jej praktycznych zastosowań.Popularyzacja tej dziedziny nauki jest ważnymelementem rozwoju każdego regionu. Pozyskiwanie i prezentacja, ale przede wszystkim analiza danych opisujących różnezjawiska, w tym masowe, stanowi niezwykle ważny element planowania strategicznego samorządów lokalnych i nie tylko. Szerzenie zainteresowania młodzieży ponadgimnazjalnej tym tematem świadczy o zrównoważonym podejściudo rozwoju naszego województwa teraz i w przyszłości.Czas i miejsce:

- 5.11.2020 r. – Zawody Szkolne szkoła;

- 10.12.2020 r. – Zawody Okręgowe – uczelnia – Uniwersytet Zielonogórski;

Zawody Centralne:

- 2.03.2021 r. – etap pierwszy Urząd Statystyczny w Zielonej Górze;

- 18.03.2021 r. – etap drugi Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

Województwo: lubuskie

Powiat: Zielona Góra