Plik do Pobrania:

Lista Projektowa 11.08.2023

Aktualizacja z dnia 24.08.2023

 

W związku z rezygnacją Wnioskodawcy z konkursu na bon na innowacje w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie systemu lubuskich innowacji, Działanie 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje - projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 08.08.2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach projektu grantowego informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa oraz lista rezerwowa projektów do dofinansowania.

Lista Projektów

Dokument

z dn. 08.08.2023


WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-0003/21 pn.: Wsparcie systemu lubuskich innowacji, Działanie 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje - projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 11 projektów zostało skierowanych do dofinansowania.

O ocenie i rozstrzygnięciu wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Lista projektów wybranych do dofinansowania