Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to iodo@lubuskie.pl,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, przygotowania odpowiedzi na zapytanie, realizacji zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu nawiązania kontaktu.