DANE PODSTAWOWE

POWIERZCHNIA

Polska zajmuje obszar ponad 312 tys. km2. Największym regionem o powierzchni ponad 35 tys. km2 jest mazowieckie (11,4% powierzchni kraju), a najmniejszym Opolskie zajmujące obszar ponad 9 tys. km2 (3,0% obszaru kraju). Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13 988 km2 co stanowi 4,5% powierzchni Polski, a region plasuje na 13 miejscu.

Polska                         - 312 680 km/ 100,0%

1. mazowieckie           - 35 558 km² /      11,4%

13. lubuskie                - 13 988 km2 /        4,5%

16. Opolskie                -   9 412 km2 /         3,0%

 

LUDNOŚĆ

Liczba ludności Polski wynosi 38,354 mln osób. Najliczebniejszym regionem jest mazowieckie (5,43 mln / 14,2% ludności kraju), a najmniejszym opolskie – jedyny polski region liczący mniej niż milion mieszkańców (981 tys. / 2,6%). Taki sam udział procentowy jak opolskie ma lubuskie, ale z liczbą powyżej 1 miliona, plasuje się na 15 miejscu w Polsce.  

2000 - 1 008 500

2010 - 1 023 215

2015 - 1 018 075

2020

Polska                         - 38,265 mln  / 100,0%

1. mazowieckie           - 5,425 mln / 14,2% 

15. lubuskie                - 1,007 mln / 2,6% 

16. opolskie                - 0,977 mln  / 2,6%

 

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Duże zalesienie lubuskiego wpływa na niską gęstość jego zaludnienia, która wynosi ponad 72 osoby na km2 (14 miejsce w kraju). Najwyższą gęstość zaludnienia na km2 ma przemysłowe województwo śląskie (365 osób), a najniższą zalesione podlaskie (58,3 osób), przy średniej krajowej 122,7 osób na km2 .

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA OSÓB (na km2):

Polska             -  122,7

1. Śląskie         -  365,5

14. Lubuskie   -    72,2           

16. Podlaskie  -    58,3 

 

WSPÓŁCZYNNIK URBANIZACJI

Średnia krajowa współczynnika urbanizacji wynosi 60%. Najwyższy jest dla województwa śląskiego (76,5%), a najniższy dla podkarpackiego. Ludność mieszkająca w lubuskich miastach stanowi prawie 65% mieszkańców co plasuje region na 4 miejscu w Polsce. 

Współczynnik urbanizacji:

Polska                         - 60,0% 

1. Śląskie                     - 76,5%

4. Lubuskie                 - 64,8%           

16. Podkarpackie        - 41,1%

 

MIASTA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W Polsce są 944 miasta, w tym 43 z lubuskiego, z czego dwa na prawach powiatu. Posiadały one w 2020 roku największą liczbą mieszkańców, są to:  

- Zielona Góra                         - 141,3 tys. i

- Gorzów Wielkopolski           - 123,3 tys.  

Dwa kolejne miasta liczące powyżej 30 tys. mieszkańców to:  

- Nowa Sól                              - 39,3 tys.

- Żary                                      - 38,1 tys.

W grupie miast liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców są:

- Żagań                                    - 26,3 tys. 

- Świebodzin                           - 22,0 tys.

W jedenastu miastach liczba ludności wynosi od 10 do 20 tysięcy ludności, są to:

- Międzyrzecz                         - 17,8 tys.

- Kostrzyn n. Odrą                   - 17,7 tys.

- Sulechów                              - 17,1 tys.

- Słubice                                  - 16,6 tys.

- Gubin                                    - 16,8 tys.

- Lubsko                                  - 13,9 tys.

- Wschowa                              - 13,8 tys.

- Szprotawa                            - 11,7 tys.

- Krosno Odrzańskie               - 11,6 tys.

- Drezdenko                            - 10,1 tys.  

- Sulęcin                                  - 10,1 tys.

W pozostałych 26 miastach liczba ludności nie przekracza 10 tysięcy mieszkańców.

 

LESISTOŚĆ

Przeciętne zalesienie Polski wynosi 29,6%, przy najwyższym w lubuskim (prawie 50%), a najniższym (21,5%) w województwie łódzkim. 

Polska             -  29,6%

1. Lubuskie     -  49,3%          

16. Łódzkie      -  21,5%