Innowacje

Sfera innowacyjności pomimo wielu długofalowych inwestycji nie zmieniła miejsca lubuskiego w klasyfikacji regionów w obszarze B+R i wynalazczości. Zazwyczaj jest to 16 miejsce. Sytuacja diametralnie się różni w przypadku dwóch wskaźników:

- udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (%)

oraz

- udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do sekcji Przetwórstwo przemysłowe.

Te dwa wskaźniki plasują województwo lubuskie w gronie

Te dwa wskaźniki plasują województwo lubuskie w gronie 3 najlepszych regionów w Polsce.

 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ B+R W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

2000

1. mazowieckie                       - 258

14. lubuskie                           -   12

16. podlaskie                          -     8

 

2010

1. mazowieckie                       -  439

16. lubuskie                           -   23

 

2015

1. mazowieckie                       - 1103 

16. lubuskie                           -     69

2017 - 81

2018 - 76

2019 - 84

 

2020

1. mazowieckie                       -  1445

16. lubuskie                           -    88

NAKŁADY NA B+R (mln zł)

1999 - 18,5 mln zł 

 

2005

1. mazowieckie                       - 2,32 mld zł

14. lubuskie                           - 35,8 mln zł 

16. świętokrzyskie                  - 19,5 mln zł

 

2010

1. mazowieckie                       - 4,25 mld zł,

15. lubuskie                           -  45,5 mln zł

16. opolskie                            -  38,5 mln zł

 

2015

1. mazowieckie                       - 6,95 mld zł

16. lubuskie                           - 89,4 mln zł 

2017 - 164,2 mln zł

2018 - 222,7 mln zł

2019 - 235,0 mln zł

 

2020

1.  mazowieckie                      - 11,78 mld zł

16. lubuskie                           - 212,3 mln zł 

 

LICZBA PATENTÓW ZGŁOSZONYCH / UDZIELONYCH

2000 - 33/10

2005 - 33/10

 

2010

1.  mazowieckie                      - 701 / 326 

16. lubuskie                           -   28 /     7

 

2015

1. mazowieckie                       - 983 / 492

16. lubuskie                           -   61 /   23

2016 –   67 / 24

2017 –   60 / 21

2018 – 140 / 35, w tym 28 udzielone podmiotom gospodarczym

2019 –   64 / 27, w tym 17 udzielone podmiotom gospodarczym

 

2020

1. mazowieckie                       - 734 / 388, w tym 140 udzielone podmiotom gospodarczym

16. lubuskie                           -   66 /   17, w tym 13 udzielone podmiotom gospodarczym

 

LICZBA WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH / UDZIELONYCH

2000 – 14 /   9

2005 – 10 / 13

2010

1. śląskie / mazowieckie        - 170 / 116

16. lubuskie                           -     6 /      9

 

2015

1. śląskie                                 - 220 /   96

14. lubuskie                           -   24

15. lubuskie                           -              6      

16. zachodniopomorskie / opolskie -  23 / 4

2016 – 19 / 12

2017 – 13 / 10

2018 – 21 / 20

2019 – 6 / 11

 

2020 –

1. śląskie / mazowieckie        - 161 / 89

15. lubuskie                           -     8 /   5

16. opolskie                            -     6 /   4

 

LICZBA ZGŁOSZONYCH I UDZIELONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

2016

1. mazowieckie                       - 4807 / 2845

16. lubuskie                           -   113 /     90

2017 – 125 / 143

2018 – 236 / 114

2019 – 144 / 112

 

2020

1. mazowieckie                       - 4346 / 2033

16. lubuskie                           -     90  /     70

 

UDZIAŁ PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM (%):

2010

1.   pomorskie                         - 43,4%

14. lubuskie                           - 4,47%

16. zachodniopomorskie        - 2,89%

 

2015

1.   pomorskie                         - 18,34%

13. lubuskie                           -   4,65%

16. warmińsko-mazurskie      -   3,60%

2016 -  5,36%

2017 -  4,44%

2018 - 12,80%

2019 - 12,10%

 

2020  

1. lubuskie                             – 15,1%

16. zachodniopomorskie        – 3,1%

 

UDZIAŁ PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO WYSOKIEJ I ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKCJI PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2005

1. dolnośląskie                        - 55,7%

9. lubuskie                              - 24,6%

16. podlaskie                          -   9,4%

 

2010

1. dolnośląskie                        - 62,9%

2. lubuskie                              - 48,9%

16. warmińsko-mazurskie      -   7,0%

 

2015

1. dolnośląskie                        - 59,8%

4. lubuskie                              - 39,9%

16. warmińsko-mazurskie      -7,6%

2016 -  39,9%

2017 - 42,1%

2018 - 44,7%

2019 - 44,3%

 

2020

1. dolnośląskie                       - 58,5%

3. lubuskie                              - 42,3%

16. warmińsko-mazurskie      -   7,2%