Przemysł

Województwo lubuskie w ciągu dwudziestu lat zwiększyło swoją produkcję przemysłową ponad 4-krotnie (z 9,27 mld zł 1999r.  do 38,7 mld zł w 2020r.). Wysoka dynamika wzrostu produkcji przemysłowej pozwoliła lubuskiemu na awans w rankingu regionów z 15 na 12 miejsce. Jeszcze wyższą lokatę zajmuje pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca, która plasuje region na 6 miejscu w Polsce (z 14 677 zł w 2005 do 35 543 zł w 2020 roku).

Należy zwrócić uwagę, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości jednego miliarda w skali miesiąca lubuskie osiągnęło w 2006 roku, 2 miliardy zł w skali miesiąca przekroczono po 6 latach - w 2012 roku, powyżej 3 miliardów po ponad 5 latach we wrześniu 2017 roku. Pomimo pandemii wartość produkcji sprzedanej przemysłu po raz pierwszy przekroczyła kwotę 4,0 mld zł po kolejnych 3,5 latach, w marcu 2021 roku. Tendencja ta nadal się utrzymuje:

I 2006              I 2012              IX 2017            III 2021            I 2022

1,2 mld zł        2,02 mld zł      3,17 mld zł      4,16 mld zł      4,56 mld zł

Wiodące branże przetwórstwa przemysłowego – zmiany na przestrzeni 20 lat .  

Z chwilą powstania województwa lubuskiego w 1999 roku najważniejszymi branżami produkcji przemysłowej były tzw. tradycyjne przemysły: przetwórstwo drewna, produkcja papieru oraz artykułów spożywczych. Zmieniło się to w 2010 roku, kiedy prymat w lubuskim przemyśle zdobyła produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej.  Z drugiej dziesiątki w latach 90-tych XX wieku branża motoryzacyjna awansowała do pozycji regionalnego lidera zwiększając przy tym swoją produkcję w latach 1999-2019 ponad 70-krotnie!!!!

W międzyczasie znaczenia nabrała także produkcja metali i wyrobów z metali oraz produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych (w tym produkty wpisujące się w nową branżę elektromobilności), a w dalszej kolejności mebli i wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz chemicznych. 

 

Wybrane branże przetwórstwa przemysłowego w województwie lubuskim 1999-2019

 

1999

2005

2010

2015

2019

2020

Produkcja części akcesoriów motoryzacyjnych

0,09 mld zł

1,59 mld zł

3,05 mld zł

4,84 mld zł

6,59 mld zł

5,85 mld zł

Przetwórstwo drewna

1,42 mld zł

2,58 mld zł

2,81 mld zł

3,17 mld zł

4,48 mld zł

4,79 mld zł

Produkcja metalowych wyrobów gotowych

/ + Produkcja metali

0,36 mld zł

0,72 mld zł

1,34 mld zł

2,13 mld zł

2,94 mld zł

 +

1,88 mld zł

2,71 mld zł

+

1,62 mld zł

Produkcja artykułów spożywczych

1,42 mld zł

1,55 mld zł

2,06 mld zł

2,53 mld zł

3,65 mld zł

3,63 mld zł

Produkcja papieru

0,65 mld zł

1,20 mld zł

1,92 mld zł

2,45 mld zł

3,04 mld zł

3,11 mld zł

Produkcja wyrobów z gumy i tworz. sztucznych

/ + Produkcja chemikaliów i wyr. chemicznych

0,25 mld zł

0,58 mld zł

0,63 mld zł

1,05 mld zł

1,66 mld zł

+

1,16 mld zł  

1,65 mld zł

+

1,16 mld zł

Produkcja mebli

0,53 mld zł

0,67 mld zł

0,68 mld zł

1,06 mld zł

1,54 mld zł

1,51 mld zł

Produkcja maszyn i urządzeń 

0,24 mld zł

0,45 mld zł

0,77 mld zł

1,01 mld zł

1,38 mld zł

1,12 mld zł

Produkcja urządzeń elektrycznych

-

0,17 mld zł

0,28 mld zł

0,66 mld zł

1,02 mld zł

0,96 mld zł

 

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU OGÓŁEM

 

1999 -   9,27 mld zł

2000 - 10,63 mld zł

 

2005

1. mazowieckie                       -  134,38 mld zł

15. lubuskie                           -    14,81 mld zł

16. podlaskie                          -    12,30 mld zł

 

2010

1. mazowieckie                       - 199,32 mld zł

11. lubuskie                           -   24,60 mld zł

16. podlaskie                          -   16,69 mld zł

 

2015

1. mazowieckie                       - 246,99 mld zł

12. lubuskie                           -   30,42 mld zł

16. podlaskie                          -   21,94 mld zł

 

2016 – 32,19 mld zł

2017 – 34,85 mld z

2018 – 38,13 mld zł

2019 – 39,08 mld zł

 

2020

1. mazowieckie                       - 324,14 mld zł

12. lubuskie                           -   38,70 mld zł

16. świętokrzyskie                  -   32,61 mld zł

 

2021*

46,889 mld zł

 

2022*

Styczeń 2022 – 4,562 mld zł

 

* Według „Komunikatu o sytuacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego - grudzień 2021” Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

 

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU NA 1 MIESZKAŃCA:

 

2005

1. śląskie                                 - 26 756 zł

8. lubuskie                             - 14 677 zł

16. lubelskie                           -   8 179 zł

 

2010

1. śląskie                                 - 39 353 zł

6. lubuskie                             - 24 047 zł

16. lubelskie                           - 11 247 zł

 

2015

1. mazowieckie                       - 46 246 zł

6. lubuskie                             - 29 840 zł

16. lubelskie                           - 15 946 zł

 

2016 - 30 163 zł

2017 – 32 641 zł

2018 - 35 127 zł

2019 - 36 449 zł

 

2020

1. mazowieckie                       - 59 717 zł

6. lubuskie                             - 35 543 zł  

16. lubelskie                           - 19 855 zł      

 

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU WG GRUP WIELKOŚCI PODMIOTÓW  

 

ROK / PODMIOTY

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM

mld zł / w %

SEKTOR MŚP

mld zł / w %

 

DUŻE PODMIOTY

mld zł / w %

 

 

2005

 

14,81 mld zł

100%

 

 7,20 mld zł

48,6%

 7,61 mld zł

51,4%

 

2010

 

24,60 mld zł

100%

 

 9,48 mld zł

38,5 %

15,12 mld zł

61,5%

 

2020

 

38,70 mld zł

100%

 

16,01 mld zł

41,4%

22,69 mld zł

58,6%