Na przestrzeni ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany w obszarze funkcjonowania szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Zmniejszyła się liczba placówek kształcących na poziomie wyższym, szczególnie dotyczy to uczelni niepublicznych i wydziałów zamiejscowych uczelni z innych województw. 

Biorąc pod uwagę m.in. liczbę studentów, kadry naukowo-dydaktycznej, kierunków studiów należy wskazać dominującą rolę Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) wśród innych lubuskich uczelni. Studiuje na nim ponad 70% lubuskich studentów i pracuje na nim zdecydowana większość regionalnej kadry naukowo-dydaktycznej. Jednocześnie po połączeniu w 2017 r. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie (PWSZ) stał się on jedyną uczelnią publiczną w podregionie zielonogórskim.

W podregionie gorzowskim działa kilka mniejszych placówek edukacji wyższej. Największą uczelnią w Gorzowie Wielkopolskim jest Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP), która do roku akademickiego 2016/2017 funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W Gorzowie Wielkopolskim działają także: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 

W Słubicach działa Collegium Polonicum (CP ) jako wspólna jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ponadto działa jeszcze jedna niepubliczna uczelnia - Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.

Podsumowując, w województwie lubuskim funkcjonują dwie publiczne uczelnie tzw. macierzyste tj. UZ i AJP, trzy jednostki zamiejscowe uczelni spoza województwa oraz trzy niepubliczne uczelnie wyższe, kształcące w wyłącznie w trybie niestacjonarnym.