Podmioty Gospodarki Narodowej

Pomimo niskiego potencjału ludnościowego województwo lubuskie plasowało się w 2020 roku na 13 miejscu w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych. 

 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 

2005

1. mazowieckie                       - 601 721

14. lubuskie                           - 102 070

16. podlaskie                          -   88 915

 

2010

1. mazowieckie                       - 681 012

14. lubuskie                           - 106 111

16. podlaskie                          -   91 876

 

2015

1. mazowieckie                       - 766 030

13. lubuskie                           - 111 272

16. podlaskie                          -   99 309

 

2016 - 111 756

2017 - 112 910

2018 - 113 277

2019 - 117 172

 

2020

1. mazowieckie                       - 887 329

13. lubuskie                           - 120 839

16. opolskie                            - 105 694

 

2021

Lubuskie                                 – 124 731

 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WG KLAS WIELKOŚCI

 

mikro firmy: 0-9 osób

2005 -   97 136

2010 - 100 758

2015 - 106 594

 

2016 - 107 032

2017 - 108 290

2018 - 108 897

2019 - 112 920

 

2020 - 116 672 (13 miejsce)

 

Firmy małe: 10 – 49 osób

2005 - 4 008 (15 miejsce)

2010 - 4 424

2015 - 3 848

2016 - 3 882

2017 - 3 808

2018 - 3 562

2019 - 3 450

2020 - 3 370 (14 miejsce)

 

Firmy średnie: 50 – 249 osób 

2005 - 811 (13 miejsce)

2010 - 817

2015 - 739

2016 - 752

2017 - 725

2018 - 731

2019 - 714

2020 - 709 (14 miejsce)

 

Firmy duże: 250 – 999 osób

2005 - 105 (14 miejsce)

2010 - 102

2015 -   82

2016 -   82

2017 -   79

2018 -   79

2019 -   79

2020 -   78 (14 miejsce)

 

Firmy duże: 1000 i więcej zatrudnionych

2005 -  10 (16 miejsce)

2010 -  10

2015 -    9

2016 -    8

2017 -    8

2018 -    8

2019 -    9

2020 -  10 (16 miejsce)

 

Spółki

2000 - 11 858

2005 - 12 257

2010 - 13 460

2015 - 16 409   

2016 - 17 154   

2017 - 17 485

2018 - 15 317

2019 - 15 824

2020 - 16 380

 

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wg rejestru REGON

2000 - 1904

2005 - 2323

2010 - 2698

2015 - 2846

2016 - 2922

2017 - 2831

2018 - 1553

2019 - 1573

2020 - 1 583 

 

PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO * I KAPITAŁ ZAGRANICZNY

* Podmioty biorące udział w badaniu podmiotów z kapitałem zagranicznym i posiadające kapitał zagraniczny na koniec roku.

2005 - 

2010 -  

2015 - 657 / 1,448 mld zł 

2016 - 674 / 1,681 mld zł

2017 - 598 / 1,670 mld zł 

2018 - 614 / 1,821 mld zł

2019 - 551 / 1,706 mld zł

2020 -  460 / 1,690 mld zł