Wymiana handlowa województwa lubuskiego

Od 2010 roku województwo lubuskie notuje nadwyżkę eksportu na importem (za 2020 rok około 2,8 mld euro – 3 miejsce w Polsce). Wartość eksportu wzrosła na przestrzeni 20 lat aż pięciokrotnie z 1,2 mld do ponad 6 mld euro.

Jednocześnie województwo notuje bardzo korzystny wskaźnik wartości eksportu per capita. W roku 2018 i 2019 wartość eksportu na jednego mieszkańca wyniosła odpowiednio 6,3 tys. i 6,4 tys. euro co dało lubuskiemu 3 miejsce w Polsce.

 

WARTOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2020 - 6,01mld euro / 6,381

2019

1. mazowieckie           - 27,1  mld euro 

9. lubuskie                  - 6,47 mld euro

16. podlaskie              - 2,40 mld euro 

2018 - 6,33 mld euro

2017 - 6,06 mld euro

2016 - 6,25 mld euro

2015

1. śląskie                     - 23,0 mld euro

10. lubuskie                - 5,51 mld euro

16. świętokrzyskie      - 1,80 mld euro

2010

1. śląskie                     - 18,77 mld euro

10. lubuskie                -   3,53 mld euro

16. podlaskie              -   1,10 mld euro        

2005 - 2,2 mld euro  

2000 - 1,2 mld euro  

 

LICZBA KIERUNKÓW EKSPORTU

2020 - 159

2015 - 140

2010 - 121

 

EKSPORT PER CAPITA

2019

1. dolnośląskie            - 7,1 tys. euro 

3. lubuskie                  - 6,4 tys. euro 

16. lubelskie               - 1,6 tys. euro

 

2015

1. dolnośląskie            - 5,8 tys. euro

3. lubuskie                  - 5,4 tys. euro

16. lubelskie               - 1,3 tys. euro

 

2010

1. dolnośląskie            - 4,98 tys. euro

3. lubuskie                  - 3,50 tys. euro

16. lubelskie               - 0,80 tys. euro

           

WARTOŚĆ IMPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2020 - 3,51 mld euro

2019 - 3,60 mld euro

2018 - 3,80 mld euro

2017 - 3,44 mld euro

2015 - 3,01 mld euro 

2010 - 2,51 mld euro

2005 - 1,40 mld euro

2000 - 0,91 mld euro

 

LICZBA KIERUNKÓW IMPORTU

2020 - 124

2015 - 122 

2010 -   82