PKB

W okresie 20 lat PKB województwa lubuskiego wzrosło o ponad 280% zapewniając, lokując je na 15 miejscu w kraju. Wskaźniki produktu krajowego brutto wyżej plasują województwo lubuskie w przypadku PKB na 1 mieszkańca. Region przez lata lokuje się w pierwszej dziesiątce województw.  

PKB (ogółem)

2000

1.    mazowieckie                    - 152,817 mld zł

14. lubuskie                           -   17,641 mld zł

16. podlaskie                          -   17,431mld zł

 

2005

1. mazowieckie                       - 206,633 mld zł

14. lubuskie                           -   23,670 mld zł

16. opolskie                            -   22,642 mld zł

 

2010

1.  mazowieckie                      - 313,670 mld zł

15. lubuskie                           -   32 625 mld zł

16. opolskie                            -   31,407 mld zł

 

2015

1. mazowieckie                       -  398,254 mld zł

14. lubuskie                           -    39 939 mld zł

16. opolskie                            -   37,806 mld zł

 

2019

 

1. mazowieckie                       - 523,421 mld zł

15. lubuskie                           -   49,131 mld zł

16. opolskie                            -   46,532 mld zł

 

2020

1. mazowieckie                       - 535,193 mld zł

15. lubuskie                           -   49,897 mld zł

16. opolskie                            -   46,805 mld zł

 

PKB (na 1 mieszkańca)

2000

1.  mazowieckie                      - 29 898 zł

10. lubuskie                           - 17 495 zł

16. lubelskie                           - 14 010

 

2005

1. mazowieckie                       - 40 121 zł,

8. lubuskie                             - 23 454 zł

16. lubelskie                           - 18 183

 

2010
1. mazowieckie                       - 59 672 zł

9. lubuskie                             - 31 895 zł

16. lubelskie                           - 25 993

 

2015

1. mazowieckie                       - 74 568 zł

9. lubuskie                             - 39 174 zł

16. lubelskie                           - 32 230

 

2019

 

1. mazowieckie                       - 96 725 zł

9. lubuskie                             - 48 499 zł

16. lubelskie                           - 40 771

 

2020*

1. warszawski stołeczny         - 133 368 zł 

10. lubuskie                           -   49 394 zł

16. lubelskie                           -   41 315

* 17 regionów – mazowieckie rozbito na warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny

 

PKB na 1 mieszkańca, Polska = 100%

2000

1. mazowieckie                       - 152,8%,

9. lubuskie                             -   89,4%

16. lubelskie                           -   71,6%

 

2005

1. mazowieckie                       - 154,6%,

8. lubuskie                             -   90,4%

16. lubelskie                           -   70,1%

 

2010

1. mazowieckie                       - 158,9%

9. lubuskie                             -   84,9%

16. lubelskie                           -   69,2%

 

2015

1.  mazowieckie                      - 159,2%,

9. lubuskie                             -   83,6%

16. lubelskie                           -   68,8%

 

2019

 

1. mazowieckie                       - 161,9%

9. lubuskie                             -   81,2%

16. lubelskie                           -   68,2%

 

2020

1. warszawski stołeczny         - 219,9 %

11. lubuskie                           -   81,4%

16. lubelskie                           -   68,4%

* 17 regionów – mazowieckie rozbito na warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny