Szkolnictwo wyższe

Województwo lubuskie ze względu na niski potencjał ludnościowy notuje jedne z najniższych w kraju wskaźniki liczby uczelni, studentów oraz absolwentów.

 

LICZBA UCZELNI (MACIERZYSTE I FILIE)

2005

2010 

 

2012

1. mazowieckie                       - 131 (108 +23)

15. lubuskie                           -   13 (8+5)

16. opolskie                            -   10 (6+4)

 

2015

1. mazowieckie                       - 116 (102 + 14)

15. lubuskie                           -      9 (6+3)  

16. opolskie                            -      8 (6+2)

 

2020

1.  mazowieckie                      - 97 (83+14)

15. lubuskie                           -   8 (5+3)

16. opolskie                            -   7 (5+2)

 

LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

 

2012

1. mazowieckie                       - 312 033 / 85 053

16. lubuskie                           -   21 284 /   6 691

 

2015

1. mazowieckie                       - 275 370 / 70 323

16. lubuskie                           -   16 533 /    4 821

 

2020

1. mazowieckie                       - 250 017 / 55 990

16. lubuskie                           -   12 509 /    3 080