Regulamin wyboru akredytowanych Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim

Celem systemu regionalnej akredytacji Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim jest dążenie do potwierdzenia i stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez lubuskie Ośrodki Innowacji na rzecz lokalnych przedsiębiorstw, co docelowo przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności MŚP w województwie.

 

Organizatorem naboru akredytowanych Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Gospodarki i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail sekretariat.dgr@lubuskie.pl.

 

Wszystkie informacje dotyczące naboru można znaleźć w dokumentacji naboru - regulamin wraz z załącznikami, poniżej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

UCHWAŁA NR 391 5592 24

Regulamin wyboru akredytowanych ośrodków innowacji w województwie Lubuskim

zał. 1 - Wzorcowe profile Ośrodków Innowacji

zał. 2 - WNIOSEK O AKREDYTACJĘ OŚRODKA INNOWACJI

zał. 3 - Kryteria naboru Ośrodków Innowacji

zał. 4 - Oświadczenie o bezstronności i poufności

zał. 5 - Oświadczenie o statusie finansowym Ośrodka Innowacji

zał. 6 - ARKUSZ OCENY FORMALNEJ

zał. 7 - ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ

zał. 8 - PROTOKÓŁ KOMISJI OCENIAJĄCEJ

zał. 9 - Monitoring realizacji usług Ośrodków Innowacji akredytowanych

zał. 10 - Raport ewaluacji świadczonych usług prowadzonej przez akredytowany Ośrodek Innowacji

Systematyka-uslug dla systemu akredytacji OI województwa lubuskiego