Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

09.08.2023
Sekcje :
Kategorie :
Baner

W związku z rezygnacją Wnioskodawcy z konkursu na bon na innowacje w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie systemu lubuskich innowacji, Działanie 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje - projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 08.08.2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach projektu grantowego informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa oraz lista rezerwowa projektów do dofinansowania.