Budowa Parku Technologii Kosmicznych na finiszu

08.05.2023
Sekcje :
Kategorie :
Baner
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie powołania spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji.

- Konsekwentnie realizujemy misję naszej Strategii Rozwoju Województwa: budujemy zieloną krainę inteligentnych, innowacyjnych technologii, a budowa Parku Technologii Kosmicznych ma kluczowe znaczenie dla przyszłości gospodarki regionu lubuskiego – mówi lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kończymy budynek, kupujemy sprzęt

Budowa Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest na finiszu. Budynek ma być skończony do końca czerwca 2023 r. W tej chwili wykonywane są ostatnie instalacje i roboty budowlane, wykończenie wnętrz, montaż stolarki, prowadzone są również prace związane z wykończeniem elewacji oraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r.

4a4a4203.jpg [3000x2000]

W międzyczasie sukcesywnie prowadzone są postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego PTK. W czwartek 4 maja o postępie prac przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego rozmawiali z dr. Jerzym Tutajem z Politechniki Wrocławskiej - ekspertem zarządzania innowacjami oraz z prof. dr. hab. Zbigniewem Kłosem z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Także w czwartek Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego o powołaniu spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji, która będzie zarządzać Parkiem oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne m.in. z unijnej polityki spójności oraz z programów horyzontalnych. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu.

Wyprzedzamy rząd

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych. W czwartkowym spotkaniu uczestniczyli marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Łukasz Porycki oraz dyrektorzy Departamentu Rozwoju i Innowacji, który będzie zarządzał spółką: Jarosław Flakowski i Łukasz Pabierowski oraz Wojciech Olszewski - dyrektor Biura Projektów Własnych (prowadzi projekt).

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśla, że kwestia Parku Technologii Kosmicznych wpisuje się także w starania o środki z Krajowego Planu Odbudowy: - W ramach kamieni milowych rząd polski zobowiązał się nie tylko do praworządności, ale w ramach finansowania technologii kosmicznych zobowiązał się również do tego, że w bardzo krótkim czasie, bo w 2025 r. będziemy mieli polskiego satelitę, zbudowanego w Polsce i wyniesionego na orbitę. Zobowiązał się również do sfinansowania w samorządach infrastruktury, która umożliwi funkcjonowanie bezzałogowych pojazdów. Tym, co my robimy, wyprzedzamy rząd. To, w jaki sposób rząd zrealizuje swoje zobowiązania, może mieć dla regionu lubuskiego niesłychanie duże znaczenie. My już tę infrastrukturę do zbudowania satelity będziemy posiadali.

źródło