Informacja na temat oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu pn.: „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach RPO-L2020

07.04.2023
Sekcje :
Kategorie :
Baner

Informacja na temat oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektu pn.: „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach RPO-L2020

 

W terminie 30.12.2022 r. – 15.02.2023 r. przeprowadzony został konkurs na dofinansowanie bonów na innowacje w ramach projektu grantowego „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

W ramach konkursu wpłynęło 25 wniosków – wszystkie złożone wnioski wpłynęły w terminie określonym w konkursie.

Podczas oceny formalnej jednej z wnioskodawców zrezygnował z udziału z konkursie.

W wyniku przeprowadzonej oceny 4 projekty zostały ocenione negatywnie, natomiast pozytywną ocenę formalną uzyskało 20 projektów, które zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

 

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu grantowego „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

 

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

NIP/KRS

Numer

 

1

SG2 Sylwia Groblica

5991621650

DRI.I.052.1.4.2022/2

 

2

Day Off Ewelina Gutowska

5992858259

DRI.I.052.1.4.2022/3

 

3

Stacjeladowania.com Sp. z o.o.

9291981555

DRI.I.052.1.4.2022/4

 

4

Instatec Group Sp. z o.o.

9291888985

DRI.I.052.1.4.2022/5

 

5

GAMP Sp. z o.o.

9291712163

DRI.I.052.1.4.2022/6

 

6

Specterm Krzysztof Ulanicki

9251833699

DRI.I.052.1.4.2022/7

 

7

App-Consulting Sp. z o.o.

5993261842

DRI.I.052.1.4.2022/10

 

8

Hertz New Technologies Sp. z o.o.

9730819355

DRI.I.052.1.4.2022/11

 

9

HSS Łukasz Nowak

9251974589

DRI.I.052.1.4.2022/12

 

10

Grupa Top Ubezpieczenia Sp. z o.o.

9731072898

DRI.I.052.1.4.2022/13

 

11

GAZSTAL S.A.

9291004130

DRI.I.052.1.4.2022/14

 

12

ZIPH w Gorzowie Wielkopolskim

5992862634

DRI.I.052.1.4.2022/15

 

13

Reprezentuj.com

9291767862

DRI.I.052.1.4.2022/16

 

14

INTER-CASTOR Sp. z o.o.

9260000823

DRI.I.052.1.4.2022/18

 

15

Temar s.c. Katarzyna Truszkiewicz Teresa Truszkiewicz

9291587901

DRI.I.052.1.4.2022/19

 

16

Ireneusz Zmora

5992038527

DRI.I.052.1.4.2022/20

 

17

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

9731014292

DRI.I.052.1.4.2022/21

 

18

A&K FINANSE

5961331108

DRI.I.052.1.4.2022/22

 

19

SUBPAY Sp. z o.o.

9731081667

DRI.I.052.1.4.2022/24

 

20

PRO METAL FORM K.mencel, R.Kaczmarczyk S.J.

2810084113

DRI.I.052.1.4.2022/25