Międzynarodowy Kongres Astronautyczny. II dzień misji gospodarczej w Paryżu

20.09.2022
Sekcje : MISJE
Kategorie :
Baner

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Grahamem Turnockiem z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmowa dotyczyła ulokowania w Lubuskiem oddziału ESA realizującego akcelerator kryzysowy.

Lubuska delegacja, pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak, rozpoczęła w niedzielę 18 września wizytę na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu. To najważniejsze na świecie wydarzenie w sektorze kosmicznym. Dzięki zaproszeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, promujemy Park Technologii Kosmicznych na największym wydarzeniu w branży.

W poniedziałkowym, 19 września, spotkaniu uczestniczyli również m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz poseł na Sejm RP Bogusław Wontor - przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

O pomyśle zlokalizowania w naszym regionie centrum zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysami z wykorzystaniem danych satelitarnych, które byłoby firmowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, mówił w lipcu prof. G. Wrochna. Szef POLSA przebywał wtedy w Zielonej Górze (odwiedził m.in. budowany przez samorząd lubuski Park Technologii Kosmicznych). – Przy pożarach w Białowieży strażacy mogli działać tylko na podstawie zdjęć satelitarnych opracowywanych przez centrum kryzysowe Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – podkreślał prof. Wrochna.

- Zakończyliśmy negocjacje Kontraktu Programowego z rządem. Mamy w nim zapisany rozwój Parku Technologii Kosmicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej. To nie są marzenia, to fakty – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Graham Turnock zajmuje się w Europejskiej Agencji Kosmicznej tematem akceleratorów kryzysowych.

Lubuska marszałek spotkała się także w Paryżu z prof. dr. Kai-Uwe Schroglem - prezesem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego (IISL). Obecnie jest on oddelegowany z Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA do niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii w Berlinie, aby wspierać niemiecką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Do 2019 roku był dyrektorem ds. strategii ESA w Paryżu. Posiada tytuł doktora nauk politycznych i wykłada stosunki międzynarodowe jako profesor honorowy ds. międzynarodowej polityki technologicznej na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech. Napisał lub współredagował 20 książek i ponad 140 artykułów, raportów i artykułów z dziedziny polityki kosmicznej i prawa.

International Astronautical Congress (IAC 2022) to największe targi kosmiczne. W tym roku w wystawie bierze udział ponad 250 wystawców i 7 tys. uczestników. IAC to również pięć dni sesji plenarnych, sesji tematycznych, wykładów i warsztatów. Wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania potencjału własnej firmy i nawiązania relacji podczas networkingu, spotkań i rozmów. Gospodarzem 73. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu jest francuska agencja kosmiczna CNES. Francja jest jednym z wiodących krajów na świecie w zakresie działalności kosmicznej. Od pierwszych lotów Ariane 40 lat temu do niedawnego sukcesu instrumentów naukowych na Marsie, francuska społeczność kosmiczna wymyśliła, zaprojektowała i rozwinęła innowacyjne rozwiązania kosmiczne i wspiera najbardziej prestiżowe misje w dziedzinach zaawansowanej nauki. W 2022 r. odbędą się obchody 60. rocznicy powstania CNES. Motto IAC 2022 brzmi "Space for @ll" a celem wydarzenia jest popularyzacja technologii kosmicznych poza społecznością kosmiczną i umożliwienie nawiązywania kontaktów i potencjalnego partnerstwa. Po raz pierwszy IAC, będzie wydarzeniem odpowiedzialnym środowiskowo (ISO 20121), zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju CNES.

Park Technologii Kosmicznych (PTK) to priorytetowy projekt województwa lubuskiego, którego celem jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z sektora MŚP – rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie.

19 maja 2022 r. w Zielonej Górze Nowym Kisielinie miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę PTK.

Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych (PTK) w Zielonej Górze ma na celu stworzenie w regionie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. W regionie dostrzegalny jest innowacyjny potencjał tkwiący w lubuskim środowisku naukowym i gospodarce, związany z rozwojem branż wysokiej technologii, w tym technologii kosmicznych. W ramach rozwijania inteligentnych specjalizacji regionu zakłada się komercjalizację badań a także inkubowanie innowacyjnych firm (start-upów), co w efekcie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności regionu.

Głównymi partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski (UZ), szczególnie silny w badaniach i kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), instytut, który zrealizował ponad 70 projektów kosmicznych oraz partner prywatny – firma Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.

żródło