Wydarzenie gospodarcze - Paryż 2024. Lista rankingowa zakwalifikowanych przedsiębiorców.

09.07.2024
Sekcje :
Kategorie :
Baner

Departament Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego zakończył nabór na misję gospodarczą do Paryża. Wyłonił 38 przedsiębiorców, którzy w czasie igrzysk olimpijskich będą nawiązywać nowe biznesowe relacje.

Celem rekrutacji do misji gospodarczej było wyłonienie 38przedsiębiorców – MŚP posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa lubuskiego, którzy wezmą udział w wydarzeniu gospodarczym – Paryż 2024, które odbędzie się w Paryżu (Francja) w dniach 29.07-02.08.2024 r. i finansowane jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dotacje, Typ VI – Tworzenie ofert dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera.

Rekrutacja miała charakter otwarty i kierowana była do MŚP, w szczególności z branż: spożywczej i branż komplementarnych, wyposażenia hoteli i restauracji, przemysłu HoReCa, usług e-commerce, metalowej, drzewnej, budowlanej i branż komplementarnych do wymienionych.

Wybór uczestników odbywał się w oparciu o kryteria rankingowe, stanowiące załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym - zamieszczone na stronie internetowej www.investinlubuskie.plwww.funduszeue.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl (w zakładce Dla mieszkańca/Rozwój regionu). Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu WL 5/92/24 dnia 11 czerwca 2024 r.