Partnerstwa, które podpisały Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszaru Kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji: 

I. Rozwój Systemów Kosmicznych – materiały i technologie ICT w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
 • Reprezentant: Urszula Szulewicz – Prezes Zarządu
 • Osoba do kontaktu: Urszula Szulewicz +48 68 328 70 14, u.szulewicz@hertzsystems.com 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Rozwój systemów kosmicznych - materiały i technologie ICT w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest stworzenie w województwie lubuskim silnego ogólnopolskiego ośrodka rozwoju technologii kosmicznych i ich zastosowań, konkurującego na arenie międzynarodowej jakością i innowacyjnością proponowanych rozwiązań, produktów i usług.
 • Członkowie partnerstwa

II. Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zdrowie i jakość życia

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Perceptus Sp. z o.o. Zielona Góra
 • Reprezentant: Jacek Starościc – Prezes Zarządu
 • Osoba do kontaktu: Jacek Starościc +48 669 177 777, j.staroscic@perceptus.pl 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zdrowie i jakość życia jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek innowacyjnych cyfrowych technologii wspomagających procesy medyczne oraz funkcjonowanie służby zdrowia.
 • Członkowie partnerstwa

III. Industry4Future Lubuska Inicjatywa Klastrowa Innowacyjny Przemysł w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. Nowa Sól
 • Reprezentant: Andrzej Matłoka – Prezes Zarządu
 • Osoba do kontaktu: Łukasz Rut +48 697 712 770, l.rut@parkinterior.pl 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Industry4Future Lubuska Inicjatywa Klastrowa w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest wykorzystanie endogenicznych zasobów w celu budowy w województwie lubuskim przemysłu 4.0.
 • Członkowie partnerstwa

IV. Smart Factory 4.0 w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Lubuski Klaster Metalowy
 • Reprezentant: Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu
 • Osoba do kontaktu: Andrzej Graczykowski +48 95 722 75 30, Andrzej.graczykowski@wp.pl 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Smart Factory 4.0 w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest budowanie i wzmacnianie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców kreujących nowe produkty i usługi poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem modelu dojrzałości cyfrowej w Przemyśle 4.0  i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
 • Członkowie partnerstwa

V. Zielona Transformacja w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zielona Gospodarka

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
 • Reprezentant: Radosław Grech – Prezes Zarządu
 • Osoba do kontaktu: Radosław Grech +48 609 383 156, r.grech@centrumenergetyki.com.pl 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Zielona Transformacja w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zielona Gospodarka jest zacieśnienie współpracy lubuskich jednostek naukowo-badawczych z lubuskimi przedsiębiorstwami w celu wypracowania nowych technologii i sposobów dla zamiany konwencjonalnych źródeł energii na rzecz maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Członkowie partnerstwa

VI. SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zielona Gospodarka

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: BIOT Sp. z o.o. Zielona Góra
 • Reprezentant: Wojciech Lewandowski - Prezes BIOT Sp. z o.o;
 • Osoba do kontaktu: Wojciech Lewandowski +48 68 45 23 166, W.Lewandowski@biotcloud.com 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. Smart City i IoT - inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Innowacyjny przemysł jest wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora smart city i IoT w województwie lubuskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii na rzecz inteligentnego zarządzania zasobami w gospodarce.
 • Członkowie partnerstwa

VII. InnoFood – żywność wysokiej jakości w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Zdrowie i jakość życia

 • Podmiot reprezentujący Partnerstwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Reprezentant: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Osoba do kontaktu: Izabela Wojewoda +48 726 860 800, I.Wojewoda@wzs.uz.zgora.pl 
 • Krótka charakterystyka: Głównym celem obszaru kluczowego pn. InnoFood - żywność wysokiej jakości w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji w obszarze Zdrowie i jakość życia jest wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego, producentów lokalnych i produktów regionalnych, a przez to - wykreowanie innowacyjnych produktów żywnościowych, łączących walory prozdrowotne z rozwiązaniami zwiększającymi wydajność i efektywność produkcji. wykorzystanie endogenicznych zasobów w celu budowy w województwie lubuskim przemysłu 4.0.
 • Członkowie partnerstwa