Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,Oś. 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości, przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla lubuskich przedsiębiorców.    

Warsztaty poprowadzi dr Beata Lubos - ekonomistka, specjalistka w zakresie projektowania strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

Data i miejsce:           
- 15 maja(poniedziałek) 2023r. godz. 9:00-15:00 – Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1,       
- 16 maja(wtorek) 2023r. godz. 9:00-15:00  – Gorzów Wielkopolski, Hotel Fado, Al. Konstytucji 3-go Maja 12,    

Tematyka:   
- Możliwości wparcia MŚP oraz projektów innowacyjnych w ramach środków unijnych oraz programów krajowych,      
- Zarządzanie projektami innowacyjnymi – wypracowanie narzędzi przygotowania i zarządzania projektem innowacyjnym,      
- Dobre praktyki i przykłady funkcjonowania inteligentnych specjalizacji/ klastrów w Polsce i za granicą.

Spotkanie jest bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

REJESTRACJA – ZIELONA GÓRA      
REJESTRACJA – GORZÓW WIELKOPOLSKI