Badania i rozwój

PARKI I CENTRA BADAWCZO ROZWOJOWE:

Po 2010 roku w województwie lubuskim powstały, przy wsparciu funduszy unijnych trzy parki naukowe, technologiczne i przemysłowe oraz dwa centra badawczo – rozwojowe. Są to:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo -Przemysłowy Sp. z o.o.

GOT PNP jest ośrodkiem, który specjalizuje się m.in.: w komercjalizowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Wspiera start-upy, prowadzi szkolenia i doradztwo, wspiera w zakresie identyfikowania przedmiotów własności intelektualnej oraz oferuje tereny inwestycyjne. Dla młodzieży ma szeroką ofertę laboratoryjną w Klubie Młodego Wynalazcy.

ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 (95) 781 70 84
biuro@gotechnology.pl

Stanowice 29,
66-450 Bogdaniec
tel. +48 (95) 781 70 84
biuro@gotechnology.pl

Kub Młodego Wynalazcy
tel. +48 669 994 577
klub@gotechnology.pl
www.gotechnology.pl

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp z o.o.

Interior prowadzi projekty badawcze, doradza, szkoli, edukuje i inkubuje. Świadczy usługi w centrach badawczych w zakresie badań korozyjnych, metrologii oraz nauk teleinformatycznych. Wynajmuje powierzchnię biurową, laboratoryjną i produkcyjną. Prowadzi fundusz seed capital. Animuje współpracę gospodarczą. Tworzy innowacyjne spółki.

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól
tel. (+48 ) 68 411 44 00
biuro@parkinterior.pl
www.parkinterior.pl

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

PNT UZ prowadzi zaawansowane badania w 3 centrach: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka oraz Centrum Technologii Informatycznych. Ponadto przybliża wyniki badań naukowych w przemyśle, wytwarza nowe technologie oraz wspiera proces transferu technologii, promuje innowacyjność, wspiera startupy i firmy z sektora MŚP.

Nowy Kisielin – ul Syrkiewicza 6
66-002 Zielona Góra
sekretariat@pnt.uz.zgora.pl
www.pnt.uz.zgora.pl

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) Sp. z o.o.

Ośrodek koncentruje się na transferze wiedzy dla szkółkarstwa, ogrodnictwa i przetwórstwa spożywczego (serowarstwo, browarnictwo, przetwórstwo mięsne oraz owoców i warzyw). Rozwiązuje problemy technologiczne producentów żywności, świadczy innowacyjne usługi, wykonuje badania i próby technologiczne oraz analizy laboratoryjne żywności i materiału roślinnego oraz opracowuje nowe receptury i produkty spożywcze.

Kalsk 122,
66-100 Sulechów
tel. 68 353 46 63
biuro@loiwa.com.pl
http://loiiwa.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

CEO prowadzi badania z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej w różnych warunkach klimatycznych. Jeden z wiodących lubuskich ośrodków badawczych, które wszystkie wyniki prac wdraża do oferty firm oraz obejmuje ochroną własności intelektualnej.

ul. Armii Krajowej 51,
66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
http://centrumenergetyki.com.pl

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi.

Wiodące usługi: ekspertyzy, analizy, opracowanie procesów z zakresu m.in. inżynierii środowiska, budownictwa, mechaniki, elektrotechniki, socjologii i prawa.
Usługi z wiodących obszarów technologicznych: inżynieria środowiska, budownictwo, mechanika, elektrotechnika, architektura, nauki społeczne.

ul. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6
66-002 Zielona Góra
tel. (+48) 504 070 281
CPTT@uz.zgora.pl
www.cptt.uz.zgora.pl