Klastry

W województwie lubuskim w latach 2008-2021 podejmowano kilkadziesiąt prób utworzenia inicjatyw klastrowych i klastrów. W 2021 roku w okresie pandemii COVID-19, pomimo wielu trudności w regionie działają następujące klastry:

Lubuski Klaster Metalowy:

Jedyny lubuski klaster w regionie czterokrotnie zweryfikowany przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości i spełniający standardy zarządzania w ramach benchmarkingu klastrów. Tworzy
optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej. Za wspieranie innowacyjności i
przedsiębiorczości w 2015 roku Lubuski Klaster Metalowy otrzymał specjalną nagrodę od Ministra
Gospodarki. Oferta Klastra to:

  • pozyskiwanie, ocena, analiza i dostarczanie członkom klastra różnego typu informacji leżących w obszarze zainteresowań klastra,
  • kojarzenie partnerów biznesowych w poszukiwaniu kontrahentów, dostawców, podwykonawców oraz pośrednictwo kooperacyjne dla lokalnych firm, prowadzenie i aktualizacja bazy danych firm, jednostek naukowych, ekspertów i specjalistów branżowych,
  • organizacja wsparcia przy identyfikowaniu lub rozwiązywaniu problemów technicznych,
  • udzielanie informacji o dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego (programy UE, programy PARP, programy NCBR, etc.) na rozwój przedsiębiorstw
  • działania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii, kojarzenie podmiotów gospodarczych i jednostek naukowo-badawczych w zakresie nawiązania współpracy
  • przygotowanie i organizacja imprez informacyjno-integracyjnych, spotkań i warsztatów tematycznych, wymiany dobrych praktyk
  • przygotowanie i organizacja działań promocyjnych, organizacja udziału w targach, wystawach i wizyt studyjnych
  • doradztwo w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji: instalacji, maszyn, urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych
  • doradztwo i organizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie systemów zarządzania, oceny
  • zgodności wyrobów i certyfikacji personelu

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (95) 722 75 30,
biuro@lubuskiklaster.pl
http://www.lubuskiklaster.pl

Lubuski Klaster Przedsiębiorczości i Turystyki:

Celem Klastra jest wypromowanie nowej marki oraz nowych produktów, związanych z przedsiębiorczością,
turystyką i edukacją zawodową ze szczególnym uwzględnieniem powiatu świebodzińskiego.

ul. Okrężna 3
68-200 Świebodzin
www.izba.zgora.pl/lubuski-klaster-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-i-turystyki.html

Klaster Turystyki Historycznej:

Działalność Klastra koncentruje się na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej transgranicznego obszaru
działania klastra w 3 głównych obszarach: fortyfikacje i umocnienia, historia i tradycje winiarskie oraz pałace i zamki.

ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 609 484 012
kth-cgt@wp.pl
http://odreagujwkrosnie.pl/klaster-turystyki-historycznej-o-nas

Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT e-COOP:

Klaster dąży do zbudowania sieci współpracy w obszarze bezpieczeństwa IT i wykorzystanie potencjału w
celu zaprojektowania unikatowego na rynku polskim i europejskim hybrydowego rozwiązania z dziedziny IT
security.

ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra
tel. +48 (68) 470 07 70
https://ecoop.pl

Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych

Inicjatywa klastrowa podmiotów branży rolno-spożywczej, która koncentruje na wykorzystaniu zbóż oraz
roślin oleistych do produkcji produktów prozdrowotnych i zdrowego stylu odżywania się.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żarach

ul. Górnośląska 26
Żary 68-200
tel: (68) 470 36 06
https://pl-pl.facebook.com/gszary