Lubuskie Forum Innowacji jest organem doradczo-konsultacyjnym działającym przy Zarządzie Województwa Lubuskiego, którego misją jest wspieranie samorządu wojewódzkiego oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji. Forum swoją misję wypełnia poprzez opiniowanie i rekomendowanie projektów i planów realizacji działań związanych z innowacyjnością w województwie lubuskim, przyczyniających się do realizacji strategii, programów wojewódzkich i terytorialnych. W swoich pracach LFI kieruje się dążeniem do osiągnięcia konsensusu wśród osób i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gospodarki i innowacji w województwie.

Do zakresu działania Forum należy:
1) aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania lubuskich inteligentnych specjalizacji oraz procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej;
2) inicjowanie projektów/przedsięwzięć służących podnoszeniu innowacji i rozwojowi gospodarczemu w województwie lubuskim, w tym przez poszczególnych członków LFI, a zawierających się w obszarze inteligentnych specjalizacji;
3) propagowanie innowacyjności w regionie;
4) wspieranie działań mających na celu rozwój infrastruktury naukowej, innowacyjnej i technologicznej w województwie lubuskim;
5) opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa;
6) konsultowanie oraz formułowanie rekomendacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania i monitorowania  Programu Rozwoju Innowacji do 2030 r.;
7) rekomendowanie propozycji przeprowadzenia pogłębionych studiów i analiz wybranych obszarów, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu.

Lista członków Lubuskiego Forum Innowacji na dzień 21 kwietnia 2023:

1. Adamczak Rafał - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Agacki Adam - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
3. Banaszkiewicz Marek - Centrum Badań Kosmicznych
4. Bortnowski Krzysztof - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
5. Burdz Natalia - Lubuska Federacja Przedsiębiorców
6. Cheba Katarzyna - Lubuski Klaster Metalowy
7. Danilewicz Jędrzej - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
8. Fleischer Włodzimierz - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
9. Głazowska Aleksandra - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
10. Graczykowski Andrzej - Lubuski Klaster Metalowy
11. Kaczmarczyk Małgorzata - Fundacja „Przedsiębiorczość”
12. Kielec Roman - Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
13. Kmietowicz Justyna - Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
14. Korycka-Korwek Justyna - Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.
15. Król Tomasz - Perceptus Sp. z o.o.
16. Mizera-Wołowicz Małgorzata - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
17. Pabierowski Łukasz - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
18. Polakiewicz Marcin - Fundacja Perły Ziemi Lubuskiej Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
19. Radomska-Zalas Aleksandra - Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wlkp.
20. Roguski Daniel - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
21. Rudowicz Zbigniew - Lubuski Klaster Metalowy
22. Stępień Artur - Fundacja „Przedsiębiorczość”
23. Szczęsny Marcin - Uniwersytet Zielonogórski
24. Szwajkowska Kamila - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
25. Tutaj Jerzy - Politechnika Wrocławska - Rada Ekspertów