Lubusz industry 23 08 2021 - retrospective and present

LUBUSKIE NA TLE KRAJU

Produkcja sprzedana przemysłu (w mld zł) i eksport lubuskiego (w mld euro )

Województwo lubuskie w ciągu dwudziestu lat zwiększyło swoją produkcję przemysłową ponad 4-krotnie (o 417%) z 9,27 mld zł w 1999 roku do 38,71 mld złotych w 2020 roku. Korzystny jest wynik wymiany handlowej; od 2010 roku województwo notuje nadwyżkę eksportu na importem (za 2020 rok około 2,8 mld euro – 3 miejsce w Polsce). Wartość eksportu wzrosła na przestrzeni 20 lat aż pięciokrotnie z 1,2 mld do ponad 6 mld euro. Jednocześnie województwo notuje bardzo korzystny wskaźnik wartości eksportu per capita. W roku 2018 i 2019 wartość eksportu na jednego mieszkańca wyniosła odpowiednio 6,3 tys. i 6,4 tys. euro co dało lubuskiemu 3 miejsce w Polsce. 1999 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 produkcja mld zł: 9,27 10,63 13,62 23,37 28,61 35,67 36,92 38,71 eksport mld euro: - 1,2 - 3,53 5,50 6,40 6,47 6,01

4 miliardy złotych w miesiąc - po raz pierwszy !!

Wiersz 1 Wiersz1
Wiersz 2 Wiersz 2
Wiersz 3 Wiersz 3