Rozpoczynamy proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej

14.06.2023
Sekcje :
Kategorie :
Baner

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) rozpoczyna proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, który wynika z postanowień „Kontraktu Programowego dla Województwa Lubuskiego” oraz programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”. 

Proces identyfikacji potrwa od dnia 15 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 roku. Celem ww. procesu jest wyłonienie przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej w obszarach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, których realizacja zwiększy potencjał do wzrostu poziomu innowacyjności województwa lubuskiego.

Proces identyfikacji adresowany jest do organizacji badawczych, planujących przedsięwzięcia o wartości powyżej 500 tys. złotych kosztów kwalifikowalnych szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia. Wsparciem zostanie objęta infrastruktura badawcza sektora nauki w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, ale nie będzie dofinansowywana infrastruktura, aparatura oraz wyposażenie, które nie będą wykorzystywane na cele gospodarcze.

UMWL zaprasza zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej. Podstawą zgłoszenia jest – zamieszczony w załączniku - wypełniony Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027Wypełniając ww. Wniosek proszę skorzystać z dokumentu pn. Proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, który zawiera niezbędne informacje nt. warunków i przebiegu procesu identyfikacji przedsięwzięć.  

Wypełniony Wniosek należy przesłać na adres e-mail: innowacje@lubuskie.pl w terminie do 31.07.2023 roku.  Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z procesem identyfikacji przedsięwzięć z publicznej zakresu infrastruktury badawczej odpowiada Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, tel. (68) 45 65 198. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Arseniusz Woźny, tel. (68) 45 65 531, e-mail: a.wozny@lubuskie.pl

Do pobrania: 

Proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Załącznik nr 1.: Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027