Regulamin wyboru akredytowanych Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim

20.03.2024
Sekcje :
Kategorie :
Baner

Z dniem 25.03.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków  o regionalną akredytację Ośrodków Innowacji w Województwie Lubuskim


Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął regulamin wyboru akredytowanych Ośrodków Innowacji* oraz ustalił termin naboru wniosków o akredytację.

Akredytacja OI ma na celu zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz lokalnych przedsiębiorstw przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby, co docelowo przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności MŚP w województwie.

Organizatorem naboru akredytowanych Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Gospodarki i Rozwoju, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, e-mail sekretariat.dgr@lubuskie.pl.

Harmonogram:

- termin rozpoczęcia naboru: od 25 marca 2024 r.,

- termin zakończenia naboru: do 22 kwietnia 2024 r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru można znaleźć w dokumentacji  naboru - regulamin wraz z załącznikami w linku poniżej.

https://innowacje.lubuskie.pl/akredytacja

*Ośrodek Innowacji (OI) - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną prowadzenia działalności na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu. Jednocześnie to organizacja niedziałająca w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczająca zysk na cele związane z rozwojem przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Dążąca do osiągnięcia pełnego samofinansowania.